Звертання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13296


Звертання це слово або сполу* чення слiв, що називає особу чи пред мет, до якого безпосередньо звер тається мовець. Основна функцiя звертання при вернути увагу спiврозмовника: Мово рiдна! Ти ж як море без конечна. могутня, глибинна. Кра со моя! У тобi мудрiсть вiкiв, i память тисячолiть, I зойк ма терiв у годину лиху, i переможний гук лицарiв твоïх у днину погiдну… Скарбе мiй єдиний, з тобою я най- багатший i. найдужчий у свiтi, без тебе перекотиполе, що його вi тер несе у сiру безвiсть. Твердине моя, i захисток, i гордiсть, i роз рада в годину смутку… Люблю i твою нiжнiсть, ласкавiсть, лагiд нiсть, коли ти одним-однiсiньким словом зiгрiваєш, мов сонцем, i пiдносиш над хмари та мiж зорi, i повертаєш до дiяння, до життя, наснаго моя i мудрий вiчний вчи телю мiй. Тож такою i будь вiчно, мово рiдна! (С. Плачинда).

Звертання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13296