Загальновживана лексика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12670


Вона охоплює слова, якими користу ються всi носiï мови незалежно вiд вi ку, освiти, посади, вiросповiдання. Та ка лексика повязана з повсякденним життям, ïï лексеми означають життєво необхiднi поняття, а тому зрозумiлi кожному. Вони називають речi, росли ни, тварини, явища природи й суспiль ного життя, ознаки кiлькостей, якос тей, почувань людей тощо. Цю лексику квалiфiкують як сти лiстично нейтральну й називають ще мiжстильовою.

Загальновживана лексика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12670