За наявнIстю головних I другорядних членIв речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13203


П ов н е (наявнi всi члени певноï структури речення): Н ехай т ендiт нi пальцi етики Т оркнут ь вам серце i уста. Л. Костенко. Людинi мало хлiба i до хлiба. Вона шукас свята I для серця, В. Бровченко. Неповне (будь-який пропущений член речення стає зрозумiлим з контексту або ситуацiï): Що може бути краще вiд друга? Нiчого. Друг над усе. Ю. Смолич. У сонця друзi трави й квiти. У вiтру листя.
. Летюк.

За наявнIстю головних I другорядних членIв речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13203