ЮрIй Андрухович нар. 1960 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13929


Народився 1960 року в Iвано- Франкiвську. Закiнчив Украïнський полiграфiчний iнститут iм. I. Федо- рова. Учився в Московському лiтера турному iнститутi. Кандидат фiлоло гiчних наук. Перша книж ка Небо i площi (1985). Згодом Серед- мiстя (1989). Юрiй Андрухович лiдер лiтературного угруповання Бу-Ба-Бу. Вiн також талановитий прозаïк, з-пiд його пера зявилися ро мани М осковiада, Рекреацiï, Перверзiя. Творчiсть Андруховича засвiдчує вплив найкращих зразкiв класичноï i сучасноï європейськоï лiтератури (Умберто Еко, Габрiеля Маркеса), а також намагання синтезувати своє рiдний художнiй свiт, наближений до реального i водночас фантастичного.

ЮрIй Андрухович нар. 1960 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13929