ВIршування, або версифIкацIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13955


Версифiкацiя (вiд латинського ver- sificatio, вiд versifico складаю вiрш) система органiзацiï поетич- УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА ного мовлення, в основi якоï закладе не закономiрне повторення певних мовних елементiв.

ВIршування, або версифIкацIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13955