Вимова буквосполучень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12501


Буквосполучення -ться i -шся в дiєслiвних формах 3-оï особи однини та множини теперiшнього й майбут нього часу вимовляються вiдповiдно як [i] i [с:]: [см'i]ец:а], [хвилуiефа], тюзна]ОЖлац:а, [научац:а], [с!мцес:а], [хвилу]ес':а], [лозна/олеи'с:а], [научиес':а]. Для вимови характерне також спрощення в окремих групах приго лосних (орфографiчно не закрiплене): агентство [агенство], студентство [студенство], туристський [турйскш], поïздцi [по]iзцi], звiстцi [зв'iсцi], невiстчин [неивiиiчин].

Вимова буквосполучень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12501