Вигук як особлива частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13138


Вигук це незмiнювана особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи ïх: Гей, вдарте в ст руни, кобзарi, натхнiть серця пiснями! (П. Ти чина). Д обрий день, мiй рядок кароокий, побратиме моïх безсонь! (В.Ст ус). Твоє [,зозуле,] журливе ку-ку спливало, як сльози по плакучiй березi, i змивало мою утому (М . Коцюбинський).

Вигук як особлива частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13138