ВIдмIнювання IменникIв, що вживаються лише в множинI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12815


Iменники, якi мають лише форму множини, на вiдмiни i групи не по дiляються й вiдмiнюються так: Н. ножицi сани Пiренеï Суми Р. ножиць саней Пiренеïв Сум Д. ножицям саням Пiренеям Сумам
3. ножицi сани Пiренеï Суми О. ножицями саньми,Пiренеями Сумами
санями М.(на) ножицях санях Пiренеях Сумах Кл. ножицi сани
Пiренеï Суми

ВIдмIнювання IменникIв, що вживаються лише в множинI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12815