ВIдмIнювання дIєслова бути orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13034


Бути єдина форма дiєслова с в усiх особах i числах теперiшнього часу, 1-а єсмь, єсьмо Архаïчнi (давнi) фор ми. Уживаються в ху- 2-а ecu, есте дожнiй лiтературi зi 3-я єсть, суть стилiстичною метою. Минулий час: однина був, була, було; множина були. Майбутнiй час: однина буду. будеш, буде, множ ина будемо, будете, будуть: Я Всесвiту боржник! Але комусь одному не був. Не є. Й не буду. Б. Олiйник. Ми є. Були. I будем ми! Й Вiтчизна наша з нами.
I. Багряний.

ВIдмIнювання дIєслова бути orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13034