ВIдмIнковI закIнчення IменникIв IV вIдмIни множини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12811


Н.лошата кошенята колiщата iмена Р. лошат кошенят колiщат iмен Д. лошатам кошенятам колiщатам iменам
3. лошат, кошенят, колiщата iмена лошата кошенята . лоша- кошеня-
колiща iме- тами тами тами нами 193 УКРАÏНСЬКА МОВА М. (на),
(у) лошатах кошенятах колiщатах iменах Кл. лошата кошенята колiщата
iмена

ВIдмIнковI закIнчення IменникIв IV вIдмIни множини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12811