Види складнопIдрядних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13359


В основу класифiкацiï складнопiд рядних речень покладено струк- турно- семантичний принцип, який полягає в тому, що складне ре чення розглядається як єдине цiле iз взаємозвязком складових частин головноï i пiдрядноï. За значенням i будовою склад нопiдряднi речення дiляться на три групи:
1. Складнопiдряднi речення з пiдряд ними означальними (власне-означа-
льнi i займенниково-означальнi).
2. Складнопiдряднi речення з пiдряд ними зясувальними.
3. Складнопiдряднi речення з пiдряд. ними обставинними: мiсця часу
способу дiï мiри або ступеня дiï порiвняльними причини
мети умови наслiдковими допустовими супровiдними

Види складнопIдрядних речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13359