ПасIчник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13670


Байка написана в пореформении перiод, з попередньою творчiстю Л. Глiбова ïï повязує подiбне роз- вязання конфлiкту. Пiд перо сатири байкаря потрапили запровадеВ1 пiсля 1861 року земськi вибори. Про те проблема чесного проведення ви борiв актуальна для будь-якого часу- 574 Нова лiтература П iд л а б у з н и к и , я к i д iл я т ь с я н агр а бованим Iз злодiєм , пропоную ть тро й с ь к iй радi п р и зн ач и ти пасiчни- ф Ведмедя. Хоч: Не то розумний дурень знає I скаже свiтовi всьом у, Як скрiзь В едмiдь той мед тягає. Переповiвши iсторiю про недбале, байдуже ставлення виборцiв до своïх обовязкiв, письм ен ни к нiби ненаро ком пiдтверджує реальн iсть ситуацiï: Таких Ведмедiв на прим iтi Ще трохи є у наш ом у повiтi.

ПасIчник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13670