УкраÏнське питання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13728


Питання про те, чи можлива й потрiбна украïнська лiтература окре мо вiд росiйськоï та чи має вона право на iснування, порушувалося ще за часiв Шевченка. I хоч представники широких кiл росiйськоï громад ськостi, за невеликим винятком (О. Герцен, М. Чернишевський, О. До бролюбов), радили украïнським пи сьменникам занехаяти свою мерт ву мову й наслiдувати Гоголя, впливу украïнськоï мови тодi ще не боялися та не робили спроб ïï заборо нити. Кулiш, за вищим розпоря дженням, навiть здiйснив переклад манiфесту 19 лютого й селянського Положення про волю украïнською мовою, але цей переклад так i ие бу* 592
! даНий. Щоправда, не через цен-
утиски, а тому, що Кулiш не по-
! 3^дИВся на досить дрiбнi мовнi вип-
| равлення в перекладi.

УкраÏнське питання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13728