Творення видових форм orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13006


Способи творення дiєслiв доконано го виду вiд дiєслiв недоконаного виду: додаванням префiксiв: з- + робити = зробити; з-(-с) т користатися= скористатися; за- + вязнути = завязнути; на- + писати = написати; по- + ставити = поставити; при- + ревнувати = приревнувати; про- + бiгти = пробiгти; за допомогою суфiксiв: -ну- + пiрнати = пiрнути; -ону- + рвати = рвонути;
> одночасним додаванням префiкса,
випадiнням або замiною суфiкса (супроводжується чергуванням при
голосних кореня): в- + падати = впасти; по-, -и- + вiшати повiсити;
додаванням префiкса до iншого (спiввiднесеного з ним) кореня: вз- +
брати взяти; з-(с-) + говорити = сказати; пi- + ловити = пiймати.

Творення видових форм orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13006