Творення дIєприслIвникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13060


Дiєприслiвники недоконаного ви ду утворюються вiд основи тепе рiшнього часу за допомогою суфiксiв -учи, -ючи (для дiєслiв I дiєвiдмiни) 1 ”ачи, -ячи (для дiєслiв II дiєвiдмiни): 274 Грама тика: морфологiя, синтаксис оживляють оживляючи; призначають призначаючи; везуть везучи; кажуть каж учи; садять садячи; косять косячи; бачать бачачи; бiжать бiжачи; Щастя не знат и спокою, в далi йдучи невiдомi. О. П iдсуха. Той сiє збiжжя зимове i яре, Той сiє зорi, сходячи на хмари. Д. П авличко. Дiєприслiвники доконаного виду утворюються вiд основи iнфiнiтива за допомогою суфiкса -ши (якщ о основа закiнчується на приголосний) i -вши (якщо основа закiнчується на голосний): зробити зробивши; написати написавши; почекати почекавши; принести принiсши; привезти привiзш и; обпекти обпiкши. Запрягши сонце до телiги, Назустрiч виïду веснi. Б.-I. Антонич. Навшпиньки пiдiйшов вечiр, засвi тив зорi, послав на т равах тума ни i, на уст а поклавш и палець, лiг (П. Тичина ). Дiєприслiвники доконаного i недо спаного виду можуть утворюватися ВiД Дiєслiв з постфiксом -ся ( сь): замилуватися замилувавшись; хвилюватися хвилюючись; задуматися задумавшись; усмiхатися усмiхаючись. В туман загорнувшись, далекi тополi В душi вигравають мiнорную гаму. П. Тичина. Сплiтаючись гiллям, Стоять дуби зеленi, свiжолистi, Од квiтiв ллються пахощi струмистi. М. Рильський.

Творення дIєприслIвникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13060