ТворчIсть останнIх рокIв. НеофIти orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13646


Т. Шевченко розпочав писати пое му 1857 року (по дорозi iз заслання) i присвятив ïï талановитому акторовi М. Щепкiну (колишньому крiпаковi, I викупленому 3 неволi), ЯКИЙ Мораль- но пiдтримував поета й одним з пер ших зустрiчав його в Нижньому Нов городi. Твiр складається з епiзодiв, по вязаних темою великоï правди, що повинна переродити свiт, а також лi ричних вiдступiв i коментарiв автора. 14 роздiлiв сконцентровано навколо конфлiкту мiж деспотом Нероном (у його образi вгадується Микола I) i носiями правди неофiтами так називали перш их християн. По- дiєвою основою поеми є мученицька смерть Алкiда разом з iншими не офiтами (читай борцями за свобо ду). Алкiдова мати, витримавши вип робовування, пiш ла слiдами апос тольськоï мiсiï сина.

ТворчIсть останнIх рокIв. НеофIти orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13646