ТранскрипцIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12437


Транскрипцiя (вiд латинського iгапвсгiрНо переписування) це спецiальне письмо, запроваджене для точноï передачi звукового складу слiв i текстiв. Розрiзняють три типи транскрип цiï: фонетичну, фонематичну та практичну. Фонетична транскрипцiя спосiб передачi на письмi усноï мови з усiма ïï звуковими особливостями. Фонетична транскрипцiя нiби фо тографує* реальну вимову, графiчно фiксує фiзико-акустичнi властивостi звукiв на певному вiдрiзку мовлення. Фонетична транскрипцiя украïн ськоï мови будується на основi укра ïнського алфавiту з використанням додаткових надрядкових знакiв, якi називають дiакритичними (вiд грець кого (НакгНiкой розрiзнювальний).

ТранскрипцIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12437