Тире ставимо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13343


Тире ставимо мiж частинами складносурядного речення, якщо в Другiй частинi виражається рiзке протиставлення, наслiдок (у ПеРШому реченнi причина) або Швидка (раптова) змiна подiй: Дмухнув вiтер понад ставом i слiду не стало (Т. Шевченко). Дощ пройшов i Киïв зеленiє (М. Рильський). Я поглянув на тебе i десь глибоко в серцi ворухнуло кохання крилом ( М. Нагнибiда ). Ще мить i Дрогочинська битва загримить (М. Бажан ). Iще одна-єдина мить I дальнiй поïзд прошумить.
A. Малишко. Примiтка. Iнколи мiж частинами склад носурядного речення
ставиться кома i тире як єдиний роздiловий знак (у тих же
випад ках, що й тире). А глянь лиш гарно кругом себе, I раю кращого
не треба. Т. Шевченко. Всiм серцем любiть Украïну свою, I вiчнi
ми будемо з нею.
B. Сосюра.

Тире ставимо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13343