Типи речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13195


Простi речення розрiзняються за Четою повiдомлення, за емоцiйним забарвленням i за структурою.

Типи речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13195