Типи присудкIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13249


Простий дiєслiвний (виражений одним словом): 331 каь. УКРА ÏНСЬКА МОВА Украïно моя, Украïно, я для тебе на свiт i живу (Д. Павличко). Складений (допомiжна + головна частини): складений дiєслiвний: Украïнi, ïï люду хочу вiчно я слу жити ( П. Тичина ); складений iменний: Будь оборонцем Украïни… Будь смолоскипом днiв нових. В. Сосюра. Складний комбiнацiï складених присудкiв: Н ас, браття, голос предкiв про сить мудрiш ими сьогоднi буть ( В. Крищенко).

Типи присудкIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13249