префIксальний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12881


Без межi безмежний; за рубежем зарубiжний; над мiру надмiрний; невимовний, невсипущий, настiль ний, пiдшефний, сукупний, сучас ний, придворний, безпiдставний.

префIксальний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12881