Способи вираження звертань orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13298


Звертання виражається iменни ком у кличному вiдмiнку (вод- нинi) або в називному у множинi: Украïно! Ти для мене диво! (В. Си моненко). З твого цвiту i грому я на свiт на родивсь, Украïно! (А. Демиденко). До тебе, Батькiвщино земле вiчна, Ведуть усi стежки й усi дороги. Б. -I.Антонич. Слався, наша юнiсть, i сади, й дiброви, i мiста, i села, край орли ний мiй! (В. Сосюра ). Iнколи в ролi звертань можуть уживатися субстантивованi слова прикметники, дiєприкмет ники, кiлькiснi числiвники в значен нi iменника: Генiï, безсмертнi, на колiна Станьте перед смертними людьми! В. Симоненко. Калиновим мостом проскочили конi… Летiть, воронiï, розсiдланi, чорнi, Повз хмари вишневi моєï весни. Л. Первомайський. В одному реченнi може бути кiль ка звертань, може повторюватися одне й те саме звертання: Прийми мою любов, народе рiдний, рiчко велика, i мiсяцю ясний, i бе рег мiй чистий (О. Довженко). Украïно моя, Украïно, Я для тебе на свiтi живу. Д. Павличко. Гори ж моï, гори!.. Упившись вашою красою, я приходив додому свiтлий, 370 Граматика: морфологiя, синтаксис тихоï радостi повний, i в нещас тях своïх щасливий (Г. Хоткевич ).

Способи вираження звертань orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13298