Способи вираження видових значень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13004


Форми одного виду творяться Вiд форм iншого за допомогою кiлькох засобiв* Недоконаний вид Доконаний вид
1 . Наявнiсть префiкса або його вiдсутнiсть: Гооматика: морфологiя,
синтаксис вирости посiяти запрограмувати зiвянути начистити рости
сiяти програмувати в'янути чистити
2. Чергування суфiксiв: засинати заснути кiнчати кiнчити повторювати
повторити зашивати зашити видiляти видiлити
3. Чергування в коренях слiв: видирати видерти скакати скочити збирати
зiбрати вигрiбати вигребти
4. Змiна кореня (суплетивiзм): брати ловити шукати виходити говорити
5. Змiна наголосу: скликати розрiзати розкидати переносити взяти
пiймати знайти вийти сказати склйкати розрiзати розкидати переносити
Примiтка. При твореннi видових пар за Допомогою префiксiв можуть
утворюватися Дiєслова як з одним i тим самим лексичним
значенням, так i з рiзними. Видовi пари Iнше лексичне значення
робити зробити заробити писати написати дописати переробити
вiдробити виробити приробити записати переписати виписати розписати
вiдписати надписати прописати вписати

Способи вираження видових значень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13004