Сполучники сурядностI у складносурядних реченнях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13327


Предикативнi частини складносу- ЛДЯОГО речення зєднуються спо лучниками сурядностi, якi можуть виражати рiзнi смисловi вiдношення ВIIЖ ними,

Сполучники сурядностI у складносурядних реченнях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13327