Сполучник як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13116


Сполучник це службова частина мови, яка служить для звязку од норiдних членiв речення та частин складного речення. Сполучники не мають власного лексичного значення й виконують у реченнi граматичну роль. На вiдмiну вiд прийменникiв, вони не повязуються з формами пов нозначних слiв: Висиха душi криниця I життя як не було, Якщо раз чи два на мiсяць Не поïду у село. 291 УКРАÏНСЬКА МОВА Як побачу рiдну хату, Заяснiю, наче цвiт… А. Демиденко. Вона, як пiсня, серцю мила, Старенька хата край села, Вiйна ïï вогнем палила, Але спалити не змогла. Кришились грiзнi блискавицi I грози падали не раз. Вона стоïть, немов iз крицi, I день у день чекає нас. П. Дворський. Для мене багато не треба, Щоб ласку i добрiсть пiзнати: Лиш просвiток рiдного неба Та затишок теплоï хати. Д. Луценко. Приïжджайте частiше додому, Щоб не мучила совiсть потому… М. Лукiв.

Сполучник як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13116