СпIввIдноснI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13357


Сполучникам i сполучним словам у головнiй частинi можуть вiдповiдати вiдноснi займенники або займенни ковi прислiвники. ïх називають спiв- 393 УКРАÏНСЬКА МОВА вiдносними, або вказiвними слова ми: такий, той, там, тодi, звiдти, стiльки та iн. Спiввiдноснi слова разом iз сполуч ними словами утворюють сполучни ковi пари: такий який, так як, там де, тодi коли, той хто тощо: Коли нiмують живi людськi душi, Тодi i роси кам'янiють на землi. Т. Осьмачка. А де нема любовi i страждання, Там не живе, не бється i життя. Олександр Олесь. В життi не помилявся той нiколи, Хто доброго нiчого не зробив. В. Вихрущ.

СпIввIдноснI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13357