СмисловI вIдношення, вираженI за допомогою прийменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13100


Просторовi. Бiля, вiд, в (у), до, за, З'за >коло, над, край, поряд, попiд, уз- довж (близько 130 прийменникiв): вiдпочиваючи бiля озера, приïхати До мiста, виглядат и з-за дерева, Небо над нами, бути поряд з ма- тiрю, ростуть уздовж дороги; Часовi. Н а, по, за, до, з, пiсля, пе- через, упродовж , слiдом, за, пiд ањ (близько 40 прийм енникiв): Не заснути до ран ку, пiсля дворiч- нњi перерви, через кiлька тижнiв. протягом навчання в школi, пiд час екзаменацiйноï сесiï. Причиновi. Вiд(од), через, за, з, внаслiдок, завдяки, у результатi, у зв'язку, зважаючи на: не зявився через хворобу, затужив з горя, перемiг завдяки наполегли востi, руïни внаслiдок землетрусу, у результатi дослiджень, зважаю чи на похилий вiк, у звязку iз за хистом дисертацiï. Мети. Для, на, пiд, по, за, заради, задля: поïхати на зустрiч iз випускника ми, зiбратися для проведення збо рiв, вистояти задля перемоги, про щати заради дружби. Умовнi. При, без, при нагодi, за умови: розповiсти при нагодi зустрiчi, об'єдналися за умови взаєморо зумiння, допомогти у випадку не щастя, вiдповiдаємо без пiдказки. Смисловi вiдношення ще можуть бути порiвняльнi (вищий вiд мене, старший за брата), кiлькiснi (iшов з годину, ïх було до двох сотень), обєктнi (розповiдати про краïну, вiтати зi святом, писати за пла ном), способу дiï (працював iз задо воленням, сказати по правдi) тощо.

СмисловI вIдношення, вираженI за допомогою прийменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13100