СкладоподIл orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12465


Кожна людина досить легко подi ляє слова на склади й установлює ïх кiлькiсть. Проте труднощi при скла доподiлi виникають насамперед тодi, коли збiгаються кiлька приголосних у серединi слова. При подiлi слiв на склади треба враховувати такi тенденцiï: для украïнськоï мови, як i для iнших словянських, характерне тяжiння до вiдкритих складiв; дiє принцип зростання гучностi складу: гучнiсть звукiв попередньо го складу має поступово спадати, а наступного зростати. Примiтка. Найгучнiшi голоснi звуки, далi в порядку зменшення гучностi со норнi, дзвiнкi й глухi приголоснi. принцип милозвучностi, що зу мовлює усунення груп приголос них у межах одного складу.

СкладоподIл orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12465