СкладнопIдряднI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13347


Складнопiдрядним називають таке складне речення, у якому одне просте речення за змiстом та граматично за лежить вiд iншого i зєднується з ним за допомогою пiдрядних сполучникiв або сполучних слiв. Наприклад: Лиш тi держави здатнi ставати великими, в яких великi малi люди (О. Довженко). Коли в людини є народ, Тодi вона уже людина. Л. Костенко. Хвала тому, хто людям у приполi Несе слова, подiбнi хлiбу й солi, I спiви, гiднi слави сiяча. М. Рильський. Почало здаватись, що за чорною смугою хмари то здiймається, то падає… хвиля вогняного моря (М. Коцюбинський).

СкладнопIдряднI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13347