Склад I складоподIл orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12461


Склад це частина слова, яка ви мовляється одним поштовхом види хуваного повiтря. Склад може утворювати один чи кiлька звукiв, але серед них обовязко во має бути голосний. Саме голосний звук виступає в ролi складотворного (складового) й становить вершину складу. Перед ним i пiсля нього можуть стояти приголоснi, якi називають нескладотворчими. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! У словi стiльки складiв, скiльки голосних звукiв. Залежно вiд кiлькостi складiв сло ва подiляють на: односкладовi: день, нiч, рiк, вiк; двоскладовi: вес на, лi-то, о-сiнь, зи-ма', трискладовi: снiгопад, за-ме- тiль, вi-хо-ла, за-вi-я, бу-ре- вiй», багатоскладовi: хлi-бо-роб-ство, сiль-сько-го-сподар-ський. Чи є слова, якi не можна подiлити на склади? Так, це деякi службовi час тини мови: в, з, i. У словi визначають наголошений склад (на який падає словесний наго лос) i ненаголошенi склади (решта).

Склад I складоподIл orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12461