СинтаксичнI звязки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13163


Предикативний. Взаємозалеж нiсть членiв граматичноï основи ре чення пiдмета i присудка. Гаï шумлять я слухаю (П. Тичина ). Сурядний. Незалежнiсть компо нентiв один вiд одного: книж ки й зошити; втомлений, але щ асливий; сходить сонце, i ож иває природа. Пiдрядний. Залежнiсть одного компонента вiд iншого: щира усм iш ка, зiгрiває душ у, стає радiсно. Я для пiснi вiкно розчинив, Щоб вона залила мою душу весною В. Сосюра.

СинтаксичнI звязки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13163