Синтаксична роль orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12994


Синтаксичнi функцiï iнфiнiтива рiзноманiтнi. У двоскладному речен нi неозначена форма дiєслова може виступати у функцiï будь- якого чле на речення: Пiдмета i простого присудка: Любить свiй край це для народу жити (В. Сосюра ). Кохати новi землi вiдкривати, ню анси свiж i i вiдтiнки новi (I. Д р а ч ). Частини складеного дiєслiвного присудка: Маємо жити, звичайно, не хлiбом єдиним, Та довелось менi бачить в чаду i золi, Я к за одну зачерствiлу на камiнь хлiбину Згоднi вiддати все золото на землi. Б. Олiйник. Я все життя збирався тiльки жи ти, дивитись, слухат и i пити, нектар iз келиха краси (Олек сандр Олесь ). Я хочу пити сонячнi настоï, П iзнат ь до краю радощi земнi! В. Симоненко. Устами спраглими в цю мить всю хмiльнiсть свiту хочу спити. Б.-I. Антонин. Додатка: Любить людей мене навчила ма ти i рiдну землю, що б там не було (В. Симоненко). Нас кличе Украïна- мати Одвiчну силу даруват и, Свiй дух передават ь словам. Д. Бiлоус. Привчав мене батько трудитись до поту, А мати любити пiснi. О. Пiдсуха. Означення: Каменя один придiл лежати- Вiтровi один закон лети,.
. Плужник. А душа вклоняється просторам I землi за свiтлу радiсть
жить! О. Телiга. Обставини: Виходить мiсяць до дiброви Писать
елегiï на пнях. Б.-I. Антонич. Iде гроза дзвiнка i кучерява
Садам зомлiлi руки цiлувать. Л. Костенко. В односкладному реченнi
iнфiнiтив виступає в ролi головного члена присудка: Як тебе не
любити, Києве мiй?! Д. Луценко. Як не любити зими снiжно-
синьоï На Украïнi моïй, Саду старого в пухнастому
iнеï, Сивих, веселих завiй? М. Рильський. ПОРIВНЯЙТЕ!
Синтаксичну функцiю iнфiнiтива в реченнях: Вчитися ось наш е завдання
(пiдмет). Ми прагнемо сумлiнно вчитися (дiєслiвний присудок).
Батьки велiли добре вчитися (додаток). Моє бажання вчитися
порадувало батькiв ‘rjrsj, (означення). ‘ Ми
приïхали сюди вчитися (обставина).

Синтаксична роль orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12994