Розряди займенникIв за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12900


За лексичним значенням i морфо логiчними ознаками займенники подiляються на девять розрядiв: особовi: я, ти, ми, ви, вiн, вона, воно, вони; зворотний: себе; присвiйнi: мiй, твiй, свiй, наш , ваш , ïхнiй; вказiвнi: цей (сей, оцей), той ( отой ), такий, стiльки; означальнi: весь, всякий, кожен ( кож ний), iн ший, жодний ( жоден ), сам, самий; питальнi: хто? що? який? чий? котрий? скiльки? питально-вiдноснi: хт о, що, який, котрий (використовуються для звязку складних речень); неозначенi: (питально-вiдноснi + частки будь-, -небудь-, казна-, - хтозна, де-, аби-, -сь): абихто, абищо, абиякий, дехто, де що, деякий, дечий, декотрий, хтось щось, якийсь, чийсь, котрийсь скiлькись, будь- хто, будь-що, будь який, будь-чий, хто-небудь, Щњ небудь, який-небудь, чий-небудь скiльки-небудь, казна-хт о, казна' що, казна-який, казна- скiльки; , заперечнi (н i ( а н i) + питально- вiдноснi): нiхто, нiщо, н iяк и й , нiчий, нiскiль ки, анiхт о, анiщ о, ан iяк и й , анiчий.

Розряди займенникIв за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12900