Розряди прикметникIв за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12845


За своєю здатнiстю виражати озна ки предмета безпосередньо або через вiдношення його до iншого предмета чи особи прикметники подiляються на три розряди (семантико-граматич- нi групи): якiснi; вiдноснi; присвiйнi. також промiжнi групи: вiдносно- якiснi, присвiйно- вiдноснi, присвiйно- якiснi.

Розряди прикметникIв за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12845