РоздIловI знаки в складнопIдрядних реченнях з кIлькома пIдрядними orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13399


Роздiловi знаки в складнопiдряд них реченнях з однорiдною супiд ряднiстю.
1. Мiж однорiдними пiдрядними ре ченнями, не зєднаними сурядними
сполучниками, ставимо кому: 417 УКРА ÏНСЬКА МОВА Чи знаєш
ти, свiте, як сиво ридає полин. Як тяжко, як тужно моєму
народу болить? Б. Олiйник. Хоч на вулицi зимно i снiжно. Хоч шумить
надокучливе мiсто, Я зберу обережно i нiжно Всi цi згадки в безцiнне
намисто. О. Телiга.
2. Мiж однорiдними пiдрядними ре ченнями, якi зєднанi неповторю
ваними сполучниками сурядностi (i, й, та, або, чи), коми не ставимо:
Як неприємно, коли баба кляне або довго йде дощ i не
вщухає. При ємно, коли весною вода заливає ха ту i
всi бродять по водi. Приємно, коли позiхає дiд i коли
дзвонять до вечернi лiтом (О. Довженко). Чи, може, це
ввижається менi Той несказанний камертон природи, Де зорi яснi
i де тихi води? Л. Костенко. Поведи мене в простори снiговiï,
Де метелиця розгонисто гуля I смерком дрiмає й леденiє
Пiд пухнастими заметами рiлля. М.Драй-Хмара. Я чую, як шумлять
комети i зрос тають трави (Б.-I.Антонич). Хто чув, як рано навеснi
Земля пробуджується в снi Або як в лiтнi мiсяцi Колишуть вiти
вiтерцi? О. Пiдсуха. Примiтка. Якщо пiдряднi однорiднi час тини
поєднанi неповторюваним протистав ним сполучником (а, але,
проте, зате, од нак ), то кому ставимо: Я бачив, я к сходив мiсяць,
я к море просте лило йому пiд ноги золотий килим, а пальми,
замахавши сотнями вiял, вiта ли осанна! (М. Коцюбинський).
3. Перед повторюваним єднальним ЧИ роздiловим сполучником, Що
зєднує однорiднi пiдряднi, кому ставимо за тими самими
прави лами, що й при однорiдних членах речення: Люблю весни чарiвний
спiв, Коли, прокинувшись вiд снiв, Земля поволi оживає, I
серце солодко спiває, I кров у жилах завмирає В
передчуттi прийдешнiх змiн. Т. Корольова.

РоздIловI знаки в складнопIдрядних реченнях з кIлькома пIдрядними orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13399