РоздIловI знаки у складносурядних реченнях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13337


Мiж частинами складносурядного
речення може ставитися кома, крап
ка з комою i тире.
Ставимо кому:
1. Перед усiма сполучниками суряд ностi як одиничними, так i
повторюваними: Навкруг Землi моï кружляли мрiï, I в серце
хлюпав хвилями Днiпро. В. Стус. УКРА ÏНСЬКА МОВА I сонце, й
день, i вишня в цвiтi, I творчостi крилата мить. П. Тичина. Скiльки
є мудрецiв, та найвища завжди мудрiсть мами (Б. Чiп). Поети це
бiографи народу, А в нього бiографiя важка. Л. Костенко, Чи у птиць
є Вiтчизна далека, Чи тебе вiзьме ключ у полiт, Вiдiмкне тобi
далеч небесну? В. Василашко.

РоздIловI знаки у складносурядних реченнях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13337