РоздIловI знаки при прямIй мовI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13421


Умовнi позначення: Пряма мова: П якщо пишеться з великоï лiтери; 432 п ЯКЩО пишеться з м алоï лiтери. Слова автора: А якщ о пишуться з вели коï лiтери; а якщ о пишуться з м алоï лiтери. Пряма мова пiсля слiв автора. Як що слова автора стоять перед прямою мовою, то пiсля них ставиться дво крапка, а пряма мова береться в лап ки i перше слово пиш еться з великоï лiтери. Знак питання,знак оклику або три крапки ставляться перед другими лапками, а крапка пiсля них. А : П>. Вклоняюсь низько мудрецям, але люблю, неначе тата, я проповiдни ка Сократа людськоï мудростi вiтця. Учив: Т и сам себе пiзнай, знайди велике у малому, жени дог матика з дому, насильство й при мус зневажай (Л . Забашта). Щедрують люди щедрою любов'ю, господу засiваючи зерном: Та сiйся, сiйся, щедрiстю родися, на многi лiта множся на землi i в мно- гостi своïй благословися сонячно- ликим хлiбом на ст олi (М . Ткач)- А : П ! I якби на те моя воля, написала б я скрiзь курсивами: Т а к багато на свiтi горя. Люди, будьте взаємно красивими! (Л . Кост енко) Покликать вiршем давнiй спогад, схилити в сутiнки чоло i простог нати: Слава Богу за все, що є i що було! (Г . Чубач). А : П ? Я чую, як мiщух мене пасе очима, що одвiк не знали неба: Ч ого спi шиш? Тобi найбiльше треба? I тiльки мати з страдницьким ли цем в розпуцi рвала перев'ялi коси: О люди! Я к же це: i сонце, й роси. А сина вже немає… Я к же це? (З те. Б. Олiйника ). А : П … Поклонюсь я низько житам: Ви простiть мене, блудного сина, що я вас промiняв, прогадав на сирени, на брук, на машини… (Д. Фаль- кiвський ). У мене в серцi злиток горя й муки, та й ти вже, бачу, каєшся сповна, i я кладу тобi на плечi руки: П ро бач… моя вина… ( В. Симоненко).

РоздIловI знаки при прямIй мовI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13421