Речення за метою повIдомлення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13207


Спiлкуючись мiж собою, люди мою* на метi повiдомити щось, запитати ПРњ щось або спонукати когось до якоïсь Д11 Гоаматика: морфологiя, синтаксис Вiдповiдно до цього речення по дiляються на розп овiднi, пит альнi та спонукальнi.

Речення за метою повIдомлення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13207