Речення за емоцIйним забарвленням. ОкличнI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13215


Окличнi речення Розповiднi, питальнi й спонукаль нi речення можуть бути емоцiйно за барвленими. Тодi ВОНИ ВИМОВЛЯЮТЬ СЯ з почуттям радостi, захоплення, здивування, обурення, страху тощо. Такi речення називають окличними. Не треба слiв! Хай буде тiльки дiло! (О. Телiга ). Народ мiй є! Народ мiй завжди буде! Нiхто не перекреслить мiй народ! В океанi рiдного народу вiдкривай ду ховнi острови! (3 те. В. Симоненка). У кiнцi окличного речення ста вимо знак оклику, а якщо воно ще й питальне то знак питання й знак оклику: Хто в небi сонця свiт погасить? Хто згасить промiнь той, що вiк в ду шi ховає чоловiк?! (М. Чернявський).

Речення за емоцIйним забарвленням. ОкличнI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13215