Речення з протиставними сполучниками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13331


а, але, та (-але), зате, проте, однак Смисловi вiдношення мiж частинами: Протиставлення дiй, подiй, явищ, станiв: Поетiв нiжних в нас багато, але мислителiв ще мало (П. Тичина). Дитинство має береги, а юнiсть має крила (Г. Чубач). Я iз щастям був заручений, та, на жаль, ми розiйшлись… (Д. Фаль- кiвський ). Багато слiз сама я пролила, Зате тепер навчилась шанувати Любов i мир родинного житла.
I. Кочерга. Зiставлення дiй, подiй, явищ, станiв: Завiрюха стугонiла,
вила, А мороз гострив свiй бiлий нiж.
J. Драч. Дрiмає бiлий лiс, мов чарами повитий, А мiсяць iз неба
алмази сипле скрiзь I сяйвом облива зимовi снiжнi вiти. М.
Рильський. Вiдтiнку допустовостi складносу рядним реченням iз
протиставними вiдношеннями надають конструкцiï типу: ще…
а вже, тiльки… а вже, вже… а ще, вже… проте: Ще
назва є, а рiчки вже немає. Ще немає нi людства,
нi преси, нi головлiту, а цензура вже є… (З те. Л.
Костенко).

Речення з протиставними сполучниками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13331