ПросторIчна лексика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12682


Просторiчна лексика обєднує: слова нелiтературнi (уживанi без дотримання лексичних, граматич них, орфоепiчних норм): сюдою, тудою, ма, мо, тепера, тра, тута (замiсть мама, може, тепер, треба, тут), соша (шосе), нев- добно i т. iн. слова, яким властивий вiдтiнок зниженостi, фамiльярностi, безце ремонностi чи якесь iнше негатив не забарвлення: читалка (читальний зал), роздя- галка (примiщення для роздяган ня), оперативка (оперативна нара да); роботяга, друзяка, братва, хитрюга, шантрапа. Основне сфера вживання цих слiв розмовна мова.

ПросторIчна лексика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12682