ПромIжнI розряди прикметникIв за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12855


Якiснi, вiдноснi й присвiйнi прик метники можуть утрачати своє пряме значення й уживатися в переносному (залежно вiд iменника, з яким узго джуються). У звязку з дим вiдноснi прикметники переходять у розряд
якiсних, присвiйнi у розряд вiд носних i якiсних, якiснi у розряд вiдносних.

ПромIжнI розряди прикметникIв за значенням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12855