ПрисвIйнI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12914


Присвiйними називають займен* ники, що вказують на належнiсть предмета певнiй особi й вiдповiдають на питання чий? чия? чиє? чиï? Займенники мiй, наш указують на належнiсть першiй особi, твiй, ваш другiй особi, його, ïï, ïх, ïхнiй третiй особi, свiй будь-якiй особi. Народ мiй є! Народ мiй завжди буде! Нiхто не перекреслить мiй народ! В. Симоненко. Я к на тi чорнобривцi погляну. Бачу матiр стареньку, Бачу руки твоï, моя мамо, Твою ласку я чую, рiдненька. М. Сингаïвський. У мудростi своï закони є (А. М а лишко ). Займенник наш може вживатися i в узагальненому значеннi: Не вмирає душа наша, не вмирає воля (Т. Ш евченко).

ПрисвIйнI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12914