Прилягання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13185


Прилягання такий вид пiдрядно- го звязку, при якому залежне слово, будучи незмiнним, повязується з ГО ЛОВНИМ лише за змiстом: говорити пошепки, бiгти наввипе редки, одягнутись по-осiнньому, дорожчий утричi, зустрiтися вдруге, дуже добре, мрiя вiдпочити, працювати сидячи, розповiдав вартуючи. При приляганнi залежне слово ви ражається незмiнними словами: прислiвником: поводитись (як?) ґречно, писати калiграфiчно, щедрий (у якiй мiрi?) надзвичайно, дуже тепло, зробити (з якоï причини?) згарячу, прочи тати (скiльки?) двiчi; неозначеною формою дiєслова (iнфiнiтивом): навчив (що?) любити, порадив про читати, допомiг вилiкуватися; умiння (яке?) декламувати, мрiя працювати, приïхав (з якою ме тою?) подякувати; дiєприслiвником: iшли спiваючи, сидiли зажури вшись, рухатися не зупиняючись, читав дрiмаючи; незмiнюваним iменником: пальто беж, колiр хакi.

Прилягання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13185