Приклади вставних слIв та означуваних слIв, що виступають членами речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13310


Вставнi слова (видiляються комами):
1. Може, ще раз сонце правди хоч крiзь сон побачу… (Т.
Шевченко).
2. Вiн, навпаки, нiчого не хоче робити.
3.Метеором огнистим ударив в днiпровськi степи i, здавалось, врiс (.
Маланюк).
4. Буває, часом слiпну од краси (Л. Костенко).
5. Кажуть, мудрiсть приходить з роками.
6., правда, знали ми в ту мить, кому смiється нiч i
сяє… (Олександр Олесь).
7. Ця пiсня в душi моïй, знаю, бринить, на че напнута туго струна
(Л. Перво- майський ).
8.Душа, справдi, у мене досi була холодна, бо не свiтило ïй сонце
(М. Стельмах).
9.рфей, до речi, також був фракiєць (Л. Костенко). ШВидно, ми не
поïдемо на екскурсiю. Члени речення (не видiляються конами):
10. Всяке трапитися може на довгим вiку.
11. Вiн робить усе навпаки.
12.Авже здавалось, що живого нерва… не бу ï ло в менi! (Л.
Костенко ).
13. На жаль, чудес на свiтi не буває.
14. Люди кажуть, що мудрiсть приходить з роками
15. Мужича правда єсть колюча, а панська на всi боки гнуча (I.
Котляревський).
16. Я знаю тiльки одне право право на щастя (Леся Украïнка ).
17. Мовчання справдi ненависне. Але ж .мов чать лише раби (П.
Перебийнiс).
18. Цi слова сказанi до речi. ШВидно шляхи полтавськiï i славну
/7ол- таву (I. Котляревський )._

Приклади вставних слIв та означуваних слIв, що виступають членами речень orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13310