Приклади фонетичноÏ транскрипцIÏ слIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12441


Запорiжжя [запор'iж :а], Святослав [сватослау], Надднiпрянщина [над:нiпраншчиена], єднiсть [jednicm ], iмя [iMja], мрiя [Mp'ija], письменник [пиесмен:ик], рiзьбяр [рiз бар], яблуня [iаблуна], кожух [коужух], джерело [ожеиреилд], дзвiн [дз'вiн], читайте [чиетаï те], пiдïжджаю [пiд]iжжа}у], розширити [рош:йрити], пасуться [пасуц:а].

Приклади фонетичноÏ транскрипцIÏ слIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12441