ПриголоснI звуки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12449


Приголоснi звуки, що творяться за допомогою голосу й шуму або тiль ки шуму. При ïхнiй вимовi струмiнь видиху ваного повiтря, проходячи через ро тову порожнину, натрапляє на рiзно манiтнi перешкоди. В украïнськiй мовi 32 приголоснi фонеми.

ПриголоснI звуки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12449