ПрефIксальний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12879


Найпоширенiшi префiкси при тво реннi прикметникiв: без-, не-: безперспективний, без дiяльний, безголосий, безкраïй; не похитний, несвiдомий, нездоро вий, невiльний; пра-: праiсторичний, прасловян ський, прадавнiй; за-: заважкий, завеликий; пре-: премилий, предужий, престарий; архi-, ультра-: архiважливий, архi складний, ультрамодний, ультра червоний; а-: аполiтичний, аморальний.

ПрефIксальний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12879