Правопис зворотного займенника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12912


Зворотний займенник себе не має називного вiдмiнка, морфологiчноï ознаки роду i числа. Постiйно вжи вається у формах непрямих вiдмiнкiв i в реченнi виступає додатком: Гiднiсть це мудра влада тримати себе в руках (В. Сухомлинський ). Роблячи добро людям, ти перш за все допомагаєш собi (Б. Франклiн). Чого навчишся, того з собою не но сити (Нар. те.). Зворотний займенник часто вхо дить до фразеологiчних зворотiв: сам по собi, пересилювати себе, взяти себе в руки, мотати собi на вус, землi пiд собою не чути тощо.

Правопис зворотного займенника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12912