Правопис слIв Iншомовного походження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12573


У словниковому складi сучасноï лiтературноï мови є значна частина слiв, запозичених з iнших мов (10%). У правописi iншомовних слiв поєдну ються рiзнi принципи украïнськоï ор фографiï фонетичний, традицiй ний, морфологiчний.

Правопис слIв Iншомовного походження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12573